Michal Dobiaš

Dlhoročný zberateľ historických pohľadníc Prievidze. Venuje sa spoznávaniu a objavovaniu minulosti Prievidze. Autor kníh Prievidza na starých pohľadniciach,  Prievidza na nových pohľadniciach a vydavateľ pohľadníc.

Takmer celý svoj život prežil v Prievidzi. V roku 1997 založil a viedol Informačné centrum mladých. Bol predsedom Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR. V roku 2012 založil občiansku iniciatívu Spolu sme Prievidza.

Aktivista, dobrovoľník, vášnivý cestovateľ a od roku 2003 aj poslanec Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.